Termék kisokos

Balesetbiztosítás

Vagyontárgyaink védelme mellett saját egészségünk és testi épségünk is védelmet kíván. A balesetbiztosítás olyan biztosítás, amely kizárólag balesetből eredő személyi sérülés esetén nyújt szolgáltatást a biztosított, vagy annak halála esetén a kedvezményezett részére.

Javasolt további termékek:

egészségbiztosítás, kockázati életbiztosítás, megtakarítási célú életbiztosítás

Egészségbiztosítás

A vagyontárgyaink védelme mellett fontos, hogy saját egészségünk és testi épségünk védelméről is gondoskodjunk. Az egészségbiztosítás alapján a biztosítottak pénzügyi támogatásban vagy gyógyulást segítő szolgáltatásban részesülnek.

Javasolt további termékek:

balesetbiztosítás, kockázati életbiztosítás

Hitelfedezeti biztosítás

Minden felvett hitel mellé erősen javasolt (sok esetben előírt), mivel ha bármilyen okból fizetési nehézség állna elő (például munkahely elvesztése, betegség), akkor a biztosító átvállalja a törlesztőrészletek fizetését, tartós egészségkárosodás vagy halál esetén pedig a teljes tartozást kiegyenlíti.

Javasolt további termékek:

megtakarítási célú életbiztosítás, kockázati életbiztosítás

Kockázati életbiztosítás

Saját egészségünk és testi épségünk védelmét biztosítja a kockázati életbiztosítás. A biztosított (vagy biztosítottak egyikének) halála, betegsége, balesete esetén nyújt szolgáltatást a biztosító.

Javasolt további termékek:

balesetbiztosítás, egészségbiztosítás, megtakarítási célú életbiztosítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB)

KGFB szerződést minden gépjármű üzembentartója köteles kötni. A KGFB szerződés alapján a gépjárművel okozott baleset vagy egyéb károkozás esetén a másnak okozott személyi vagy dologi kárt nem a károkozó, hanem a felelősségbiztosító téríti meg. A szerződést javasolt évente felülvizsgálni.

Javasolt további termékek:

CASCO, balesetbiztosítás, kockázati életbiztosítás

Lakásbiztosítás

Lakásbiztosítás megkötésével gondoskodhatunk arról, hogy ha otthonunkban vagy az ott tárolt vagyontárgyainkban kár keletkezik, akkor a javítás és a helyreállítás költségeire a biztosítás fedezetet nyújt. Lakásbiztosításunkat saját igényeink szerint állíthatjuk össze.

Javasolt további termékek:

megtakarítási célú életbiztosítás, lakástakarék pénztár, balesetbiztosítás

Lakástakarék pénztár

Jövőbeni lakáscéljaink megvalósítására (lakásvásárlás, felújítás, lakáshitel előtörlesztés, lakáshitel végtörlesztés) ajánlott megtakarítása forma.

Javasolt további termékek:

balesetbiztosítás, lakásbiztosítás

Megtakarítási célú életbiztosítás

Jövőbeni céljaink elérésére érdekében jelentős szerepük van a megtakarításoknak, a rendszeres és folyamatos, legalább 10 éves időtávon megvalósuló tartalékképzésnek (például gyermekünk jövője érdekében, nyugdíjcéllal, vagy egyéb, előre pontosan nem meghatározott céllal).

Javasolt további termékek:

balesetbiztosítás, kockázati életbiztosítás, egészségbiztosítás, lakásbiztosítás

Nyugdíjbiztosítás

A nyugdíjas évek anyagi biztonságának kiegészítésére szolgál, 20%-os adójóváírással, a jelenlegi életszínvonal megtartásának érdekében.

Javasolt további termékek:

kockázati életbiztosítás, egészségbiztosítás, balesetbiztosítás

CASCO biztosítás

A CASCO biztosítás KGFB szerződés kiegészítőjeként olyan károk bekövetkezése esetén nyújt fedezetet, amelyet a gépjármű üzembentartója vagy vezetője szenved el, függetlenül attól, hogy a károkozás kinek a felelőssége. A biztosító a gépjármű törése, sérülése, lopása, üvegkára vagy természeti erő (tűz, robbanás, szél, jégverés) okozta károkra fizet.

Javasolt további termékek:

KGFB, balesetbiztosítás, kockázati életbiztosítás

Vállalati biztosítások

A vállalati vagyon- és felelősségbiztosítás lehetőséget ad arra, hogy ha cégünket valamilyen típusú kár éri, akkor a biztosításnak köszönhetően a cég többletkiadások nélkül tudja folytatni működését.


Vagyonbiztosítások főbb típusai: tűz- és elemi kár biztosítás, összkockázatú (all risks) vagyonbiztosítás, építés-szerelés biztosítás, géptörés biztosítás, üzemszünet biztosítás, mezőgazdasági biztosítás.


Felelősségbiztosítások főbb típusai: tevekénységi/általános felelősségbiztosítás, munkáltatói felelősségbiztosítás, szolgáltatás felelősségbiztosítás, termékfelelősség biztosítás, szakmai felelősségbiztosítás, vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása.

Javasolt további termékek:

flotta biztosítások, vállalati egészség- és balesetbiztosítás, kockázati életbiztosítás