Adatvédelem

A HUNBankbiztosítás Közvetítő Kft. kiemelten fontosnak tartja a személyes adatokhoz fűződő jogok és az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását, ezért társaságunk minden elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatvédelem célja, hogy elősegítse a HUNBankbiztosítás Közvetítő Kft. által kezelt adatok védelmét és biztonságát.

HUNBankbiztosítás Közvetítő Kft. Adatkezelési Tájékoztató v2020.03.31
Csoportszintű Adatkezelési Tájékoztató Álláspályázók részére v2020.05.15